Objektovo orientované programovanie – základné pojmy

Objektovo orientované programovanie – základné pojmy

Objektové programovanie alebo objektovo orientované programovanie (z angl. Object-oriented programming, skratka OOP) je metodika vývoja softvéru založená na používaní dátových štruktúr nazývaných objekty a ich interakcie na vývoj aplikácií. Princípy objektového programovania boli rozpracované už v 70. rokoch 20. storočia, no širšie sa vo vývoji softvéru začalo uplatňovať až koncom 20. storočia. Objekty majú svoje vlastnosti, metódy a udalosti, pomocou ktorých objekt vykonáva určité činnosti, na ktoré bol naprogramovaný.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

Zaklady OOP