Návrh a tvorba OPC UA adresného priestoru

Návrh a tvorba OPC UA adresného priestoru

V komunikácii OPC UA klient server alebo Pub Sub je server ten, ktorý poskytuje dáta. Všetky dáta ktoré môže server poskytnúť musia pochádzať z AddressSpace (adresného priestoru). Adresný priestor je preto kľúčový prvok pri návrhu a vytváraní OPC UA servera, lebo určuje jeho funkciu.
Tento študijný text je venovaný najmä čitateľom, ktorí sú oboznámení s OPC UA protokolom, základnými typmi node (uzlov) (ako napr. VariableType, Variable, ObjectType, Object, Method, ReferenceType, Reference, DataType, View, …), ako aj technikami vytvárania OPC UA servera ale aj čitateľom, ktorí pomocou priloženým príkladom majú záujem oboznámiť sa s týmito aspektami OPC UA.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

Studijny-Material-Tvorba_Address_Space_modelu(2019)