Multimédiá a telematika pre mobilné platformy – voliteľný predmet

Multimédiá a telematika pre mobilné platformy – voliteľný predmet

Prezentačné video predmetu Multimédiá a telematika pre mobilné platformy, ktorý si môže v rámci voliteľných (výberových) predmetov zapísať každý študent FEI STU v inžinierskom štúdiu. Predmet je súčasťou študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita.

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

No Comments

Post a Reply