Multimédiá a telematika pre mobilné platformy – project showreel 2016-2017

Multimédiá a telematika pre mobilné platformy – project showreel 2016-2017

Predmet sa zaoberá sieťovým programovaním (telematikou), mobilnými Android aplikáciami, videom a tvorbou interaktívnych aplikácií v engine Unity. Medzi takéto aplikácie patria produktové vizualizácie, digitálna továreň, aplikácie vo virtuálnej realite, ale aj hry. Projekt si študenti vyberajú podľa vlastnej preferencie. Vo videu vidíme aplikácie študentov.

Prezentačné video predmetu Multimédiá a telematika pre mobilné platformy, ktorý si môže v rámci voliteľných (výberových) predmetov zapísať každý študent FEI STU v inžinierskom štúdiu. Predmet je súčasťou študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita.

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

No Comments

Post a Reply