Modelovanie a riadenie magnetickej levitácie

Modelovanie a riadenie magnetickej levitácie

Systém magnetickej levitácie (MLS) je komplexný laboratórny systém, široko používaný na univerzitách na demonštráciu jednoduchých aj zložitejších algoritmov automatického riadenia. MLS je vysoko nelineárny systém s rýchlou dynamikou, nestabilný v otvorenej slučke, s malým stupňom prirodzeného tlmenia. Má obmedzený rozsah riadiaceho vstupu, čo zvyšuje požiadavky na jeho riadenie. Všetky uvedené vlastnosti MLS sťažujú úlohy jeho modelovania a riadenia.

V danom videu je uvedený teoretický úvod MLS a taktiež interaktívna ukážka programu s názvom easyMLS, ktorý bol vytvorený na zjednodušený návrh riadenia systému magnetickej levitácie. Celá logika easyMLS je naprogramovaná takým spôsobom, aby používateľ nemusel mať predošlé vedomosti o tomto type systému, ale aby mohol čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vyskúšať riadenie magnetickej levitácie. Program je možné rozširovať a preto je vhodný na použitie vo výskumnej oblasti a v pedagogickom procese.

Výstup bol podporený projektom KEGA 010STU-4/2023 - Pilotné vzdelávacie moduly konceptu Inžinier 4.0.

No Comments

Post a Reply