Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) protokol pre Internet of Things

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) protokol pre Internet of Things

Message Queuing Telemetry Transport protokol (MQTT) je sieťový, komunikačný protokol, ktorý na výmenu dát medzi zariadeniami používa princíp publish/subcribe. V minulosti sa MQTT protokol nazýval MQ Integrator SCADA Device protokol. MQTT protokol je navrhnutý tak, aby bol ľahký, jednoduchý a nenáročný na implementáciu. Charakteristickou vlastnosťou protokolu MQTT je to, že jeden server môže obsluhovať veľké množstvo klientov, ktorí so serverom komunikujú a sú s ním spojení. Vďaka týmto vlastnostiam je možné protokol MQTT používa v obmedzených prostrediach a tiež v sieťach, ktoré disponujú nízkou šírkou pásma, obmedzenými možnosťami spracovania, malými pamäťovými kapacitami, a vysokou latenciou. Návrh MQTT minimalizuje požiadavky na šírku pásma siete a zabezpečuje spoľahlivosť doručenia pri posielaní dát medzi serverom a klientom.

Učebnicu je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 011STU-4/2015 - Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky.

MQTT_timove_zadanie (2)

No Comments

Post a Reply