Machine Learning and cloud Azure

Machine Learning and cloud Azure

Strojové učenie je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém v oblasti IT. Technológie ako digitálne dvojča, big data, umelá inteligencia, automatizácia a strojové učenie čoraz viac formujú budúcnosť práce. Strojové učenie je špecifický set techník, ktoré umožňujú strojom získavať informácie z údajov a robiť predpovede - predikcie. S vývojom strojového učenia narastá aj efektivita robotov, ktoré sa využívajú pri rôznych výrobných činnostiach. Vďaka ML sa dokážu učiť a zefektívňovať výrobne procesy.

Úvodné kapitoly práce sa venujú opisu strojového učenia, ktoré je poskytované v cloude od spoločnosti Microsoft na platforme Azure a od spoločnosti Amazon na platforme Amazon Web Services. Primárne sa práca zameriava na strojové učenie nachádzajúce sa v Azure, nakoľko je rozsiahlejšie a ponúka viac algoritmov strojového učenia. Práca sa zameriava na opis jednotlivých krokov, ktoré treba absolvovať pri tvorbe modelu strojového učenia. Záverečná kapitola opisuje proces tvorby modelu strojového učenia pre predikciu ceny automobilu.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

Machine_Learning_Azure_AWS_KeGA_Beno