Laboratórium automobilovej mechatroniky a diagnostiky

Laboratórium automobilovej mechatroniky a diagnostiky

Študentom ponúkame moderné laboratórium automobilovej mechatroniky, kde sa vyučujú predmety z tejto oblasti a takisto zo sféry diagnostiky. Študenti na výučbových paneloch simulujú rôzne chyby a ich úlohou je tieto chyby odhaliť. Samostatnou kapitolou výučby a výskumu sú vodíkové palivové články.

Výstup bol podporený projektom KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.

No Comments

Post a Reply