Konverzia CAD modelov pomocou Datasmith v Unreal Engine

Konverzia CAD modelov pomocou Datasmith v Unreal Engine

Unreal Engine sa stáva nástrojom vizualizácie pre výrobcov v rôznych segmentoch pre svoju flexibilitu, vizuálnu kvalitu, podporu viacerých platforiem a jednoduché používanie. Dizajnéri prišli na to, že vizualizácia fungujúca v reálnom čase zážitkom pre zákazníka prekonáva statické zábery a video. Na podporu tejto rastúcej užívateľskej základne vo výrobe, Epic Games nedávno pridali funkcie na prípravu 3D dát ako súčasťou súpravy nástrojov Unreal Studio. Táto sada nástrojov umožňuje v 3D engine efektívne pracovať s CAD súbormi, čo vytvára jedinečné riešenie pre vývoj interaktívnych vizualizácií.

Datasmith je sada nástrojov na import, ktorá je dodávaná s produktom Unreal Studio. Poskytuje importér CAD súborov pre Unreal Engine. Táto sada nástrojov zabezpečuje konverziu údajov CAD do Unreal Engine.

Datasmith ponúka podporu pre import súborov zo širokého rozsahu aplikácií CAD, CAID a DCC vrátane DELTAGEN, VRED, Alias, Revit, AutoCAD, CATIA, 3ds Max, a SketchUp Pro a mnoho ďalších.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT.

Datasmith_KEGA