Inžinierska informatika v mechatronike

Inžinierska informatika v mechatronike

Ak už končíš alebo máš za sebou Bc. študijný program zameraný na informatiku alebo informačno-komunikačné technológie (aj na inej fakulte / univerzite), môžeš sa u nás profilovať v odbornej doméne Inžinierska informatika v mechatronike v rámci nášho Ing. študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Viac informácií nájdeš na http://informatika.mechatronika.cool

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike a projektom Nadácie Tatra banky 2016vs046 - Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality.