Interaktívna hra pre výučbu objektovo orientovaného programovania

Interaktívna hra pre výučbu objektovo orientovaného programovania

Cieľom práce bolo vytvoriť interaktívnu výučbovú aplikáciu (hru), ktorá má slúžiť na podporu výučby základov objektovo orientovaného programovania. Prax ukázala, že pochopenie princípov objektovo orientovaného programovania je veľmi dôležitým faktorom pri výučbe tejto problematiky. Z tohto dôvodu bola implementovaná nižšie uvedená hra pomocou 3D enginu Unity.

Link na hru

Výstup bol podporený projektom VAVZRM (1324) - Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku.

Implementáciu aplikácie zabezpečil Jakub Jahič.