Ethernet Powerlink – priemyselný Ethernet

Ethernet Powerlink – priemyselný Ethernet

Komunikačný štandard Ethernet Powerlink je jedným z komunikačných protokolov priemyselného Ethernetu. Je priamo založený na báze štandardného Ethernetu, tým pádom nevyžaduje žiadny špeciálny hardvér. Ethernet Powerlink využíva existujúce štandardy pre sieť Ethernet a je možné pre tento protokol využiť všetky zariadenia vytvorené pre Ethernet. Dosahuje dobré vlastnosti reálneho času, pričom dĺžka komunikačného cyklu dosahuje hodnoty až do 200 μs (niektoré zdroje uvádzajú 100 μs) s časovou neistotou menšou ako 1 μs, pričom na zariadení využívajúcom protokol Ethernet Powerlink, s ktorým som mal skúsenosti, bola minimálna dĺžka komunikačného cyklu 400 μs. V aplikačnej vrstve Ethernet Powerlink využíva štandardný protokol CANopen. Používateľ má tým pádom k dispozícii už vytvorené profily automatizačných komponentov. Tento komunikačný štandard nemá na trhu veľké zastúpenie a využíva ho najmä firma B&R, ktorá stojí aj za jeho vznikom.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

Ethernet_Powerlink_UT-igor-Belai