ELO SYS 2014 – elektrická motokára, elektromobilita