Elektromotokára FEI STU (Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality)

Elektromotokára FEI STU (Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality)

Aplikácia pre Microsoft HoloLens ovládaná hlasovými pokynmi. Užívateľ si v zmiešanej realite môže pozrieť model elektrickej motokáry vyvinutej na ÚAMT FEI STU s opisom jednotlivých jej častí. Tiež si môže prezrieť GUI s informáciami o ďalších vozidlách z dielne ústavu a propagačné video elektromobility, ktorého autorom sú riešitelia projektu. Aplikácia je dostupná na Microsoft Store.

Link: https://www.microsoft.com/sk-sk/store/p/elektromotok%C3%A1ra-feistu/9p1nsd4prnsv

Výstup bol podporený projektom Nadácie Tatra banky 2016vs046 - Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality.