Dokážeme ovládať zariadenia hlasom a rozšírenou realitou ako Tony Stark?

Dokážeme ovládať zariadenia hlasom a rozšírenou realitou ako Tony Stark?

V tejto časti série podcastov o inteligentných technológiách v mechatronike sme si pozvali dvoch mladých odborníkov na interakciu medzi ľuďmi a strojmi - teda na rozhranie človek-stroj. Takýmto rozhraním nemusí byť len obrazovka počítača alebo smartfónu, ale rôzne zariadenia a stroje vieme už dnes ovládať hlasom alebo prostredníctvom rozšírenej reality. Týmto témam sa na FEI STU usilovne venujeme a oboznamujeme nimi aj študentov v rámci predmetov zaoberajúcimi sa virtuálnou, rozšírenou a zmiešanou realitou.

Hostia:
Erik Kučera, Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU
Lukáš Beňo, externý študent doktorandského štúdia Mechatronické systémy

Výstup bol podporený projektom KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.

Podcasty nájdete tu:
Propagačný web Mechatronika.cool: https://podcast.mechatronika.cool/

Spotify: https://open.spotify.com/show/0OSMLtOMWhUgFNtcT4AKqS
Soundcloud: https://soundcloud.com/podcast-fei

No Comments

Post a Reply