Digitálne dvojča a ANSYS

Digitálne dvojča a ANSYS

Simulácia je už dlho súčasťou procesu vývoja produktu. Vďaka simulácii vieme optimalizovať výkonnosť produktu, znížiť náklady na jeho vývoj a uviesť ho rýchlejšie na trh. Najnovšie technológie umožňujú vykonávať simulácie, ktoré sa javia ako keby prebiehali v reálnom svete. K zníženiu nákladov dochádza najmä tým, že produkt nie je nutné fyzicky vyrobiť, stačí jeho digitálny návrh, ktorý sa dokáže virtuálne otestovať a optimalizovať. Týmto sa eliminuje potreba stavať niekoľko prototypov produktu pred jeho nasadením. Technológia, ktoré ponúka možnosť simulácie zariadenia vo virtuálnom svete je napr. digitálne dvojča, ktoré je súčasťou Industrial Internet of Things.

Cieľom práce je priniesť prehľad o technológií digitálneho dvojčaťa s možnosťou prepojenia s vývojom softvérom ANSYS. Úvodná kapitola sa venuje opisu digitálneho dvojčaťa, prepojeniu s fyzickom svetom, popisuje kroky jeho návrhu a na záver prináša zhrnutie vo forme biznis hodnoty získanej pomocou danej technológie.

Práca sa zameriava aj na softvér ANSYS, nakoľko ponúka veľké množstvo multifyzikálnych simulácií, ktoré je možné využiť v digitálnom dvojčati. Opísané sú vybrané softvérové komponenty a ich využitie v reálnom svete, ktoré ANSYS ponúka. Súčasťou kapitoly je aj opis softvérového komponentu ANSYS Digital Twin. Ako už názov napovedá, zameriava sa na digitálne dvojča.

Záverečná kapitola sa sústredí na prepojenie ANSYS-u a digitálneho dvojčaťa. Prepojenie je demonštrované na čerpadle, ktoré patrí k najpoužívanejším strojom vo výrobe. Pre zabezpečenie komunikácie a získavanie údajov medzi fyzickým čerpadlom a jeho digitálnom dvojčaťom bola využitá platforma ThingWorx.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

DigitalTwin_ANSYS_ KEGA_Beno