Čo sa u nás naučíš v rámci inžinierskej informatiky v mechatronike?

Čo sa u nás naučíš v rámci inžinierskej informatiky v mechatronike?

Ďalší z našich podcastov je venovaný rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti digitalizácie mechatronických a inteligentných systémov. V rámci nej ponúkame viacero tematicky zameraných predmetov v inžinierskom štúdiu, kde sa venujeme sfére inžinierskej informatiky v mechatronike. V podcaste sa dozviete, čo všetko tu vyučujeme - výber je naozaj bohatý. Študenti sa naučia pracovať s mikropočítačmi, výpočtovou inteligenciou, virtuálnou a rozšírenou realitou, programovacím jazykom Python a tiež s middlewarom pre programovanie autonómnych mechatronických zariadení s názvom Robot Operating System. A to nie je ani zďaleka všetko. Vypočujte si náš podcast.

Hostia:
Peter Ťapák, Michal Kocúr, Pavol Bisták, Oto Haffner a Erik Kučera - Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

Všetky podcasty nájdete tu:
Propagačný web Mechatronika.cool: https://podcast.mechatronika.cool/

Spotify: https://open.spotify.com/show/0OSMLtOMWhUgFNtcT4AKqS
Soundcloud: https://soundcloud.com/podcast-fei

No Comments

Post a Reply