Avengeri: Päť kameňov mechatroniky – popularizačný fanfilm

Avengeri: Päť kameňov mechatroniky – popularizačný fanfilm

Mladí vedci a študenti z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa rozhodli inšpirovať úspešným českým propagačným videom Vlk z VÚT a natočili fanfilm na motívy marvelovky Avengers: Infinity War. Tvorba krátkeho 10-minútového filmu s vizuálnymi efektami zabrala cca polroka.

Nové popularizačné video predstavuje študijný program Automobilová mechatronika na FEI STU a jeho nové zameranie Inteligentné technológie a systémy, pričom toto zameranie v sebe vo veľkej miere zahŕňa oblasti, ktorým sa venuje predmetný projekt - digitálnym továrňam, IoT a virtuálnej realite.

Inšpiráciou pre tvorbu tohto propagačného fanfilmu boli rôzne veľmi úspešné propagačné videá univerzít, ktoré boli postavené na populárnom filmovom námete (Vlk z VUT - Vlk z Wall street alebo Pridaj sa na stranu FEI STU - Star Wars).

Nové video s názvom “Avengeri: Päť kameňov mechatroniky” sa inšpiruje filmovým blockbusterom Avengers: Infinity War, pričom je využitá paralela medzi jednotlivými aspektmi univerza (=Kameňmi nekonečna) a medzi 4 oblasťami mechatroniky (=Kamene mechatroniky). Piaty kameň vo videu pôsobí ako zdroj napätia a momentu prekvapenia.

Cieľom videa je predstaviť mladej generácii mechatroniku ako moderný odbor pre 21.storočie, ktorý spája 4 rovnocenné oblasti - mechaniku, informatiku, elektroniku a automatizáciu. Počas diskusií a sondážnych ankiet pre stredoškolákov sa zistilo, že stredoškoláci nevedia, čo si majú pod týmto odborom predstaviť. Často majú vžité už niekoľko desaťročí prekonané chápanie mechatroniky ako spojenia mechaniky a elektroniky alebo elektrotechniky, čo však nie je mechatronika, ale elektromechanika. Študenti potom neveria, že oblasti, ktorým sa venuje predmetný projekt (digitálne továrne, IoT a virtuálna realita), sú vyučované aj v odbore mechatroniky. Je teda potrebné na tento moderný inžiniersky smer mladú generáciu upozorniť populárnym spôsobom s očakávaným virálnym efektom. Mladú generáciu ovplyvnenú vysokorozpočtovou produkciou filmov a seriálov zo zahraničia je čoraz náročnejšie zaujať audiovizuálnym dielom a najmä so zameraním na školstvo či vedu a techniku. Preto využitie známeho motívu môže podporiť záujem o zhliadnutie takéhoto diela, ktoré však musí byť spracované na adekvátnej úrovni.

Vybraní členovia riešiteľského tímu majú s produkciou videa (vrátane videí so špeciálnymi efektami) viac ako 10-ročné skúsenosti. Produkcia pripravovaného filmového diela trvala od mája 2018, ktorá zahŕňala prípravu podrobného námetu, scenára, technickej predprípravy pre vizuálne efekty, hľadanie vhodných lokácií, vytypovanie a oslovenie vhodných protagonistov z radov spolupracovníkov, spracovanie časového harmonogramu natáčania. Premiéra hotového fanfilmu sa konala v januári 2020. Silnou stránkou videa je premyslený scenár podporený najmodernejšími audiovizuálnymi technológiami a vizuálnymi efektami. V rámci prípravy scenára bolo treba myslieť na fakt, aby video bolo pochopiteľné aj pre divákov, ktorí nie sú znalcami filmovej predlohy. Zároveň však je potrebné, aby si v ňom fanúšikovia odkazy na predlohu našli. Pri tvorbe vizuálnych efektov sa využili aj technické prostriedky získané z nižšie uvedeného projektu.

Fanfilm sa dostal aj do médií:
Kinema.sk
Refresher
Comicbox.eu
Filmový guru
Pudink.sk
Hashtag.sk
Rewind
Blog - Denník N
Veda na dosah
Portál VŠ
Fičí SME
Nový Čas
Edna.cz
Časopis Spektrum STU (strany 14-17)

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT a VZRI4 (1324) - Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0.

No Comments

Comments are closed.