Aplikovaná mechanika a mechatronika – Wattov odstredivý regulátor a výkyvné rameno

Aplikovaná mechanika a mechatronika – Wattov odstredivý regulátor a výkyvné rameno

Na našom študijnom programe študenti môžu konštruovať aj praktické zariadenia. Tieto sú obohatené moderným rozhraním realizovaným napríklad vo forme Android aplikácie. Vo videu vidíme Wattov odstredivý regulátor a výkyvné rameno.

Výstup bol podporený projektom KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.

No Comments

Post a Reply