Ako sa dostal náš absolvent k tvorbe mobilných aplikácií pre elektromobily?

Ako sa dostal náš absolvent k tvorbe mobilných aplikácií pre elektromobily?

Našim ďalším hosťom je absolvent inžinierskeho štúdia, ktorý sa venuje tvorbe mobilných aplikácií pre elektromobily, monitoring elektrických bicyklov, meracie systémy a ďalšie zaujímavé mechatronické zariadenia. Aby toto všetko zvládol, bolo potrebné spojiť vedomosti z programovania, elektroniky a komunikačných systémov. S takouto zaujímavou kombináciou zručností sa dostal až k riešeniu projektu spojeného s veľkou automobilkou a k pracovným rokovaniam v Paríži. V čom tkvie jeho úspech? Potrebuje moderný inžinier najmä široký rozhľad - znalosť softvéru, hardvéru aj programovania?

Hosť: Ľuboš Galandák, absolvent inžinierskeho štúdia Aplikovaná mechatronika a elektromobilita a zamestnanec spoločnosti Andis

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

Všetky podcasty nájdete tu:
Propagačný web Mechatronika.cool: https://podcast.mechatronika.cool/

Spotify: https://open.spotify.com/show/0OSMLtOMWhUgFNtcT4AKqS
Soundcloud: https://soundcloud.com/podcast-fei

No Comments

Post a Reply